Onderwijs arrangement

Wat bedoelen we met arrangement 2?

Zoals je eerder hebt gelezen is de Einstein Class een verzamelnaam van verschillende arrangementen van weinig hulp tot veel hulp. De leerlingen die gebruik maken van arrangement 2 gaan gewoon naar de lessen op de AMS, maar komen ongeveer op twee momenten in de week in het Einstein Lokaal (103) in het hoofdgebouw van de AMS. Deze momenten zijn dagelijks van 8.15-9.00 uur. Hier kunnen de leerlingen terecht om, onder begeleiding van de Einstein coaches, aan zijn of haar huiswerk te werken, een planning te maken of om te ontprikkelen.

In lokaal 103 is iedere ochtend tussen 8.15 en 9.00 uur een coach van de Einstein Class
aanwezig die gekoppeld is aan deze leerlingen. Iedere week checken de Einstein coaches bij de leerlingen hoe het gaat (leergebied/sociaal emotioneel). Als blijkt dat je toch meer hulp nodig hebt dan twee uurtjes per week in lokaal 103 dan volgt er een overleg met je ouders/mentor en de Einstein coach over eventueel meer hulp. Als dat zo is dan kom je in arrangement 3.