Mocht u overwegen om uw zoon of dochter aan te melden bij de Einstein Class, dan is altijd de eerste stap om contact op te nemen met de locatiedirecteur de heer Haarsma. Hij zal dan met u afspraken maken over de vervolgstappen. Wilt u vast weten wat er nodig is voor de toelatingscommissie aan documentatie? Bij documenten op de site staat wat de toelatingscommissie graag wil ontvangen bij een eventuele aanmelding.

De toelatingscommissie van de Einstein Class bestaat uit: Mevr. Jansma orthopedagoog, dhr. Dunnewijk Consulent Passend onderwijs, mevr. Gale Gebiedsteam Waadhoeke, mevr. Vrij en dhr. Haarsma van de Einstein Class.

Wachtlijst Einstein ClassDownloaden

Via onderstaande knop kunt u uw kind aanmelden bij leerjaar 2 tot en met leerjaar 5 voor de Einstein Class, schooljaar 2023-2024. Na het verzenden wordt er een bevestiging van aanmelding verstuurd naar het emailadres dat op het formulier is ingevuld bij ouder 1.

Bij vragen kunt u ons op de volgende manieren de leerlingenadministratie bereiken:
-mail: tlc@cvo-nf.nl
-telefoon: 058-2347670 (keuze Zamenhof, leerlingenadministratie)