Mocht u overwegen om uw zoon of dochter aan te melden bij de Einstein Class, dan is altijd de eerste stap om contact op te nemen met de locatiedirecteur de heer Haarsma. Hij zal dan met u afspraken maken over de vervolgstappen. Wilt u vast weten wat er nodig is voor de toelatingscommissie aan documentatie? Bij documenten op de site staat wat de toelatingscommissie graag wil ontvangen bij een eventuele aanmelding.

De toelatingscommissie van de Einstein Class bestaat uit: Mevr. Jansma orthopedagoog, dhr. Dunnewijk Consulent Passend onderwijs, mevr. Gale Gebiedsteam Waadhoeke, mevr. Vrij en dhr. Haarsma van de Einstein Class.

Betreft volverklaring Einstein Class

Door het groot aantal aanmeldingen dat we hebben ontvangen afgelopen tijd zitten we aan de limiet van het te plaatsen leerlingen binnen onze voorziening. Nieuwe aanmeldingen zullen om deze reden dan ook niet meer worden behandeld door de toelatingscommissie van Einstein Class.

Volverklaring Einstein Class