In de onderbouw werken we met IMYC en in de bovenbouw groepen Ein 3/4 BK en Ein 3/4/5 werken we met dezelfde methodes als gebruikt worden op de moederschool CSG Anna Maria van Schurman. Vakspecialisten van de moederschool komen op de Einstein locatie bij de leerlingen en verzorgen hier de lessen.

Lesmethode IMYC

In Arrangement 4 werken we bij de Einstein Class in de onderbouw met de methode IMYC welke bestaat uit units van 6 tot 8 weken.

Elke unit is opgebouwd rondom een thema en een Big Idea, een uitdagend concept dat fungeert als link tussen de verschillende vakken.

De Big Idea

Het thema en de Big Idea sluiten aan op de ontwikkeling en belevingswereld van leerlingen in de onderbouw.

Denk bijvoorbeeld aan de thema’s samenwerken, durven of ontdekken. De Big Idea is een pakkende volzin, waar alle vakken hun onderwijs aan ophangen. Bijvoorbeeld bij het thema aanpassen:

Aanpassingsvermogen is het vermogen je aan te passen aan nieuwe omstandigheden.”

Hierdoor krijgt de vakspecialist context en houvast. Bij het vak aardrijkskunde onderzoeken de leerlingen hoe mensen in verschillende 12 delen van de wereld zich aanpassen aan weer, klimaat en omgeving. Bij het vak kunst en cultuur staat het gebruik van (duurzame) ma- terialen centraal en bij natuurwetenschappen ontdekken de leerlingen hoe de natuur zich aanpast aan nieuwe omstandigheden.

Het begin van de unit!

Het begin van de unit noemen we het Startpunt. Dit is een gebeurtenis of activiteit die een spannende context creëert voor de leerlingen wanneer zij bij elkaar komen.

Bij elk thema is het duidelijk maken van de leerdoelen het vertrekpunt. De belangrijkste leerdoelen worden weergegeven op het IMYC leerdoelenbord welke centraal in de kantine hangt. De leerdoelen zijn gebaseerd op de kerndoelen van elk vak.

Aan de slag!

Het doel van de Kennisoogst is om de leerlingen de gelegenheid te geven en (in) te laten zien wat ze binnen elk vak onderdeel al weten, over welke vaardigheden ze al beschikkenen welk begrip ze misschien al hebben. De Kennisoogst kan op verschillende manieren worden georganiseerd.

Bijvoorbeeld een klassikaal gesprek onder leiding van de leraar, een spel of een quiz.
De leerdoelen zijn omgezet in leertaken per vak. Door middel van onderzoeksactiviteiten verrichten leerlingen onderzoek naar vakinhoudelijke vragen, waarbij ze kennis opdoen en specifieke vaardigheden ontwikkelen. Bij de verwerkingsactiviteiten verwerken de leerlingen de verkregen informatie en ordenen en verbeteren zo hun vaardigheden en begrip.

Beoordelen en evalueren

Het Assessment for Learning is een hulpmiddel om te zien wat leerlingen na verloop van tijd hebben geleerd. Daarbij worden reflectieve vragen gesteld, zodat leerlingen hun eigen leerproces kunnen beoordelen. Tijdens het leerproces houden de leerlingen een Reflective Journal bij. In dit (digitale) logboek laten ze regelmatig zien hoe zij hun leerproces ervaren en hoe hun gedachten en inzichten rondom de Big Idea zich ontwikkelen.

Het hoogtepunt van elke unit!

Tijdens de gezamenlijke Afsluiting presenteren de leerlingen wat ze hebben geleerd over het thema. Ze krijgen de mogelijkheid hun begrip van de Big Idea om te zetten in een presentatievorm. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het maken van een website, toneelvoorstelling, film of museum-expositie. Tijdens de Afsluiting vier je samen wat je geleerd hebt!

Burgerschap

Als Einstein Class vinden we het belangrijk dat onze leerlingen actief meedoen aan de samenleving en ook een positieve bijdrageleveren aan deze samenleving. 
In je rooster zie je een uur burgerschap of maatschappijleer staan, tijdens dit uur ga je samen met de coaches aan het werk met het verbeteren van de samenleving. Onderdelen van deze uren kunnen zijn: Einstein Doet, SOVA training, Kerstactie en nog veel meer.