Arrangement 4+

Er gebeuren veel goede dingen binnen de muren van de Einstein Class echter lukt niet altijd alles. Sommige van onze leerlingen hebben zoveel prikkels dat het volgen van de lessen met de klas te veel is. Soms is het al lastig om naar school te komen, om die reden is lokaal 3 omgedoopt tot het Start-Up lokaal. In dit lokaal proberen we met veel persoonlijke aandacht en doormiddel van zorgactiviteiten de leerlingen structuur aan te bieden zodat ze weer binnen de muren van de Einstein Class komen.

De zorg (thuiszit) coaches van de Einstein Class hebben in lokaal 3 een huiskamersfeer gecreëerd waar de leerling op een eigen vaste plek kan werken aan de kernvakken Engels/ Nederlands en Wiskunde in hun persoonlijke leerroute. Met dit programma proberen we de betreffende leerling in minimaal 3 maanden tijd weer terug in het onderwijsprogramma te krijgen en als dit niet lukt, dan kijken we naar wat wel lukt.

Ieder traject start met een gesprek waar samen met de leerling/ouders en thuiszitterscoaches de doelen worden opgesteld voor de komende periode.


Schema / opbouw

De leerling komt vanuit een thuiszitterssituatie dus zal de opbouw geleidelijk gebeuren.
Er wordt gestart met de dinsdag en donderdag van 10.15 t/m 12.15 uur. Per leerling wordt er gekeken of de start gelijk vier uur per week kan of dat leerling begint met 1 blok van 2 uren.


Zorgmoment

Wat de Einstein zo bijzonder maakt is dat zorg en onderwijs samenkomen in een gebouw. Zorgmomenten worden net als de vaklessen en de KWT uren ingeroosterd in Magister.

De zorgmomenten zijn er om de leerlingen te laten ontprikkelen. We ontsnappen tijdens de zorgmomenten even aan de schoolse setting. Dit doen we door middel van onder andere sport en spel, de kletspot, maar ook door het inbouwen van rust momenten om zo het hoofd weer leeg te maken en op te laden voor de rest van de (school)dag.

“Logica brengt je van A naar B
Verbeelding brengt je overal”

Albert Einstein

SoVa

SoVa is een afkorting voor sociale vaardigheden. Iedereen heeft ze, maar niet iedereen weet ze goed te gebruiken. De één weet zich nu eenmaal beter een houding te geven in sociale situaties dan de ander.

Ook voor leerlingen met ASS kan dit een uitdaging zijn. Vanuit de Einstein besteden we hier extra aandacht aan door middel van een laagdrempelige training waarin het individu en het groepsproces aan bod komen.