Speciaal waar het moet, gewoon als het kan.

De Einstein Class is een initiatief van CSG Anna Maria van Schurman, Renn4, Samenwer- kingsverband Fryslân-Noard en de Gemeente Waadhoeke en is de verzamelnaam voor vier
arrangementen voor leerlingen met ASS.

De Einstein Class is tweeledig; het richt zich niet alleen op de beperkingen die de leerling ervaart door zijn/haar autisme, maar ook op de bijzondere talenten die deze leerling heeft. We willen dan ook niet vanuit een beperking denken, maar juist vanuit het talent dat een leerling bezit!

Van Albert Einstein is bekend dat hij autisme had, maar ook dat hij bijzondere talenten had. Einstein heeft verschillende onderzoeken en ook veel bijzondere ontdekkingen gedaan. De leerlingen die in de Einstein Class meedraaien zijn ook bijzondere leerlingen met allemaal hun eigen unieke talenten. Deze leerlingen zijn vaak nieuwsgierig en willen, net als Albert Einstein, dingen onderzoeken. Vandaar dus de naam Einstein Class.

Arrangement 2
Arrangement 3
Arrangement 4

’t Leven is als met de fiets rijden. Om in evenwicht te blijven, moet je vooruit blijven gaan..”

Albert Einstein