Einstein Class

Galjoen 29
8802 NE Franeker
T. (0517) 760109
E. einstein@annamaria.nl

Locatieleiding AMS

Dhr. E. Bruinsma – directeur T. (0517) 39 59 00
M. 06 21 11 58 57
E. e.bruinsma@cvo-nwf.nl

Locatieleiding Einstein Class

Dhr. T. Haarsma

E. t.haarsma@cvo-nf.nl

Centrale schoolleiding CVO-nwf

Dhr. M.C.J. Visser T. (058) 234 76 70 E. cvb@cvo-nwf.nl

Administratie en leerlingenadministratie T. (0517) 760109
E. einstein@annamaria.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Voor klachtmeldingen over seksuele intimi- datie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie.
T. 0900 111 31 11 (lokaal tarief)

Schoolarts

Arts: Aafke Kreuwel
T. (088) 229 94 64
E. a.kreuwel@ggdfryslan.nl

GGD-Fryslân Spoed T. (088) 229 94 44

Advies- en Meldpunt kindermishandeling T. (058) 212 77 72

Landelijke Klachtencommissie voor Christelijk Onderwijs
T. (070) 386 16 97
E. info@klachtencommissie.org