Dagelijks van 8.15 – 15.00 uur

Leerlingen van arrangement 2 en 3 worden begeleid in het Einstein Class Atelier welke is te vinden in lokaal 105 op de AMS.

Dit is een klaslokaal waar de leerlingen met de hulp van de Einstein Coaches en studenten van de NHL Stenden ondersteund kunnen worden zodat zij mee kunnen doen in het reguliere onderwijs. De Einstein Coaches en studenten kunnen je helpen bij het maken van een planning, huiswerk of misschien wil je juist even ontprikkelen door middel van een sociale activiteit. Regelmatig checken we bij de leerlingen hoe het gaat op sociaal emotioneel gebied en op het gebied van leren.


Wat bedoelen we met arrangement 2?

De leerlingen van Arrangement 2 volgen alle reguliere lessen van de AMS. Daarnaast maken deze leerlingen gebruik van de faciliteiten van het Einstein Class Atelier (lokaal 105) in het AMS gebouw om aan zijn of haar huiswerk te werken, een planning te maken of te ontprikkelen. In het Einstein Class Atelier is iedere ochtend een coach van de Einstein Class aanwezig tussen 8.15 – 15:00 uur die gekoppeld is aan deze leerlingen.

Wat bedoelen we met arrangement 3?

Zoals je hebt kunnen lezen zijn er meerdere arrangementen. Deze arrangementen zijn opgebouwd van weinig extra hulp tot veel hulp. Arrangement 3 is voor de leerlingen die het grootste deel van de lessen volgt op de AMS. De andere tijd kunnen we anders inrichten. Het kan zijn dat je een therapie hebt buiten de school of dat je een paar uur vrij moet hebben om te ontprikkelen. In het Einstein Class Atelier (lokaal 105) ben je welkom om samen met de coaches te werken aan een planning, je huiswerk of je talenten verder te ontwikkelen. Hierbij valt te denken aan tekenen, lego-masters of techniek. Kortom; ook in dit arrangement zijn er volop mogelijkheden.