Speciaal waar het moet, gewoon als het kan.

De Einstein Class is een initiatief van CSG Anna Maria van Schurman, Renn4, Samenwer- kingsverband Fryslân-Noard en de Gemeente Waadhoeke en is de verzamelnaam voor vier arrangementen voor leerlingen met ASS.

De Einstein Class is tweeledig; het richt zich niet alleen op de beperkingen die de leerling ervaart door zijn/haar autisme, maar ook op
de bijzondere talenten die deze leerling heeft. We willen dan ook niet vanuit een beperking denken, maar juist vanuit het talent dat een leerling bezit!

Van Albert Einstein is bekend dat hij autisme had, maar ook dat hij bijzondere ta- lenten had. Einstein heeft verschillende onder- zoeken en ook veel bijzondere ontdekkingen gedaan. De leerlingen die in de Einstein Class meedraaien zijn ook bijzondere leerlingen met allemaal hun eigen unieke talenten. Deze leer- lingen zijn vaak nieuwsgierig en willen, net als Albert Einstein, dingen onderzoeken. Vandaar dus de naam Einstein Class.

Arrangementen

Arrangement 1

de leerling heeft de diagnose ASS, maar functioneert prima binnen de reguliere setting, heeft voldoende aan de basison- dersteuning.

Arrangement 2

de leerling volgt 85% van de lessen in de reguliere klas en komt 15% van de onderwijstijd in lokaal 103.

Arrangement 3

de leerling volgt minimaal 50% van de tijd in de reguliere klas en 30% van de tijd in de Einstein Class. Aanvullende dagbesteding is een optie.

Arrangement 4

de leerling kan niet in de reguliere klas maar kan wel voor minimaal 50% van de onderwijstijd in het Einstein gebouw onderwijs krijgen. Aanvullende dagbesteding is een optie.