Op AMS zijn we actief bezig met de gezondheid van onze leerlingen. We zijn bezig om aan de voorwaarden te voldoen van het keurmerk ‘Gezonde School’. Dat keurmerk betekent dat er tijdens de verschillende lessen aandacht wordt besteed aan gezond eten, drinken en bewegen en dat we streven naar een gezonde leefstijl bij leerlingen en personeel. Vanzelfsprekend zorgen we ook voor een gezond aanbod van eten en drinken onze kantine. Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien en daar hoort ook een rookvrij schoolplein bij.