Het is 9.00 uur, bij de Einstein Class verzamelen alle leerlingen zich, na de dagopening in hun eigen lokaal, in de Centrale Ruimte. Voor iedereen is er T-shirt beschikbaar gesteld met de kreet ‘Alright, let’s rock it!’ De Confidence Day is gestart! Martine Bijlsma (Rotaract Leeuwarden) en Lasanna Kramer (student Pedagogiek NHL Stenden en stagiair bij de Einstein Class) trapten de dag af met een  presentatie over zelfvertrouwen. Want wie herkent nu niet dat stemmetje in je hoofd die maar zegt ‘kan ik het wel?’; ‘vinden ze me wel aardig?’; ‘kan ik dit appje wel versturen?’
De dames gaven aan dat vandaag de dag zou draaien om het geloven in jezelf en dat je dankbaar moet zijn met alle overwinningen die je vandaag haalt, hoe klein of groot deze ook zijn. ‘Count your own victories en let’s rock it!’

De leerlingen werden verdeeld in drie groepen en na het invullen van hun eigen paspoort, welke was bedoelt om erachter te komen wat de leerling al echt goed kan, wanneer ze zich zeker voelen en waaraan ze nog willen werken, werd na de pauze gestart met de eerste ronde. In totaal waren er drie rondes met ieder hun eigen thema. De leerlingen en hun coaches namen deel aan het thema Techniek, Fysiek en Creatief.
Idzard Schiphof legde met zijn fotocamera alle succeservaringen en momenten vast.

Bij de Creatieve Workshop stonden de thema’s Veerkracht en High Me centraal. Onder leiding van Alina Schaap en Lasanna Kramer werden er met touwtjes veren gemaakt en de mooiste tekeningen/kreten werden op de blanco mokken getekend. Het creatieve gedeelte werd afgerond met een workshop houding welke werd gegeven door Doet Boermans. Er werd geoefend met verschillende houdingen en met de opdracht om een selfie te sturen naar een dierbare werd dit halfuur afgesloten.

Met het thema Techniek stond de Lego centraal. Met als inspiratie het programma ‘Ter land, ter zee en in de lucht’ kregen de leerlingen in tweetallen de opdracht om een voertuig te maken met lego welke van een schans af zou glijden. Het doel was om deze op tijd te laten stoppen zodat deze niet in het ‘water’ zou vallen. De mooiste prototypes werden gemaakt, getest en waar nodig aangepast voor een nog beter resultaat. Met punten, gegeven door Frank Holtrop (Rotaract Leeuwarden), voor originaliteit en afstand kon de hoogste score behaald worden.

Tijdens het Fysieke gedeelte stonden er twee onderdelen op het programma. Nynke van Crossfit Franeker zette de leerlingen in hun kracht door het geven van een heuse work-out. Met jumping jacks, squats, burpees en het overgooien naar elkaar met een zware bal werd het telkens warmer in de Einstein Arena. In het tweede halfuur van het fysieke gedeelte stond Respect centraal. Onder leiding van Harmet van der Meer leerden de leerlingen tijdens de les Yoga hun evenwicht te bewaren en oefenden ze met hun ademhaling. De leerlingen verlieten met de groet Namasté uitgerust het lokaal.

De dag werd afgesloten in het eigen lokaal met het aanvullen van hun eigen paspoort waar de leerlingen onder het kopje ‘Count your own victories’ in konden vullen waar ze na vandaag trots op zijn. Ook de vragen: ‘Waar keek je tegenop, maar heb je vandaag wél gedaan?’; ‘Wat heb je vandaag geleerd?’;  ‘Wat verwachtte je van deze dag? en Is deze verwachting ook uitgekomen?’ konden worden ingevuld. Het volledige ‘Confidence Day Paspoort’ zal toegevoegd worden aan het Portfolio van de leerlingen.

Om 14.00 uur werd de Confidence Day afgesloten en kan ook deze primeur weer als groot succes de boeken in.