Door middel van deze brief wil ik u op de hoogte brengen dat de stuurgroep van de Einstein Class een vol verklaring heeft afgegeven voor het schooljaar 2023-2024. Door het groot aantal aanmeldingen dat we hebben ontvangen de afgelopen tijd zitten we aan de limiet van het te plaatsen leerlingen binnen onze voorziening. Nieuwe aanmeldingen zullen om deze reden dan ook niet meer worden behandeld door de toelatingscommissie van de Einstein Class.

Open hier de volledige volverklaring